AVG

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik jou gegevens vastleg in een cliëntendossier. Dit is volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht.

Ik gebruik digitale dossier voor zowel de persoonlijke gegevens als de facturering.

 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen door:

  • Alleen toegang te hebben tot de dossiers.
  • Zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens en medische gegevens.
  • Mij te houden aan mijn geheimhoudingsplicht.
  • Tijdens intervisie bijeenkomsten met collega's en intervisiegroepen casuïstiek onherkenbaar en anoniem zijn.

De gegevens uit jou dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor collegiaal overleg met huisarts of andere behandelaar.
  • Om ander zorgverleners te informeren dat de therapie is afgerond of verwezen is naar een andere behandelaar.

Je gegevens worden 15 jaar bewaard zoals staat in de wet WGBO.