AVG

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik jou gegevens vastleg in een cliëntendossier. Dit is volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht.

Ik gebruik digitale dossier voor zowel de persoonlijke gegevens als de facturering.

 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen door:

  • Alleen toegang te hebben tot de dossiers.
  • Zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens en medische gegevens.
  • Mij te houden aan mijn geheimhoudingsplicht.
  • Tijdens intervisie bijeenkomsten met collega's en intervisiegroepen casuïstiek onherkenbaar en anoniem zijn.

De gegevens uit jou dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor collegiaal overleg met huisarts of andere behandelaar.
  • Om ander zorgverleners te informeren dat de therapie is afgerond of verwezen is naar een andere behandelaar.

Je gegevens worden 20 jaar bewaard zoals staat in de wet WGBO.

Je kunt er ook voor kiezen om je dossier na afsluiting van de behandeling te:

  • Vernietigen
  • Zelf meenemen

 

 

 

 

Wkkgz

Via de beroepsvereniging NFG geregeld dat de kwaliteit van de aangeboden zorg wordt gecontroleerd.

Mochten er klachten zijn dan is het fijn om deze eerst samen te bespreken. Via de NFG is tevens, de verplichtingen die de Wkkgz stelt geregeld, zodat je als cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.