Bedrijfscounseling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counseling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counseling traject.  

Counseling kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Verzuimpreventie en re-integratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk 

Preventief counselen levert u de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Het creëert een prettigere werksfeer 
 • Het bevorderd de samenwerking