Coaching het op gang brengen en houden van de voorgenomen verandering. We stellen eerst vast aan welk doel je wilt werken.

Het accent bij coaching is om jou te motiveren om te veranderen om jouw doel te bereiken.

Loop je vast met het behalen van je doel dan kunnen we praten over wat hiervan de oorzaak is. Soms moeten dan de strategieën of acties bijgesteld worden in kleinere stapjes. Opnieuw bekijken wat of wie je daarbij kan helpen.

Je mag dingen moeilijk vinden, je mag vervelende gedachten hebben. Accepteer dit en kijk hoe je het anders kunt doen.

Zelfcompassie(houden van jezelf) geeft een beter zelfbeeld.