Bedrijfscounseling DUNK

Bedrijfscounseling is een effectieve methode van persoonlijke begeleiding om ziekteverzuim, motivatie, of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. Voor werkgevers is het van groot belang dat werknemers zich goed voelen tijdens het werk. Vaak wordt er wel aandacht besteed aan de fysieke klachten van de werknemer door het stimuleren van gezond eten en bewegen. Echter de achterliggende problematiek is in veel gevallen te herleiden naar psychische problematiek zoals stress, werkdruk en vermoeidheid.

Preventief. Vanuit mijn onafhankelijke positie als counselor kan ik oorzaken helder krijgen, patronen bloot leggen en doorbreken om zo samen naar doelmatige oplossingen zoeken. Er kunnen  tevens problemen zijn in de privé situatie die de werkzaamheden beïnvloeden. 

Het belangrijkste doel van bedrijfscounseling is werkplezier. Werknemers in hun kracht te zetten zodat ze zich prettiger, en daardoor zowel fysiek als mentaal gezonder voelen.

 

Bedrijfscounseling kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen.
 • Stress, overspannenheid en burn-out.
 • Verzuimpreventie en re-integratie.
 • Motivatieproblemen.
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden.
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie.
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk.

Preventief counselen levert u de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval.
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s).
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf.
 • Het verbetert de dienstverlening.
 • Het creëert een prettigere werksfeer .
 • Het bevorderd de communicatie en daarmee de samenwerking.

Voor meer informatie, neem contact met mij via de e-mail of het contactformulier.