Bedrijfscounseling

Bedrijfscounseling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen.  

Preventief. Met een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat goed gaat en wat nog beter zou kunnen binnen het bedrijf. Er kunnen problemen zijn in de privé situatie die de werkzaamheden beïnvloeden. Om de werkrelatie goed te houden is het van belang op helder te kunnen communiceren over wat de oorzaak is van het niet optimaal kunnen presteren.

Het belangrijkste doel van bedrijfscounseling is grip te houden op de kosten van ziekteverzuim.

Bedrijfscounseling kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Verzuimpreventie en re-integratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk 

Preventief counselen levert u de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Het creëert een prettigere werksfeer 
 • Het bevorderd de samenwerking

Voor meer informatie, neem contact met mij of via het contactformulier.