Counseling en hulpverlening

Voor wie en wanneer?

Counseling is een goede behandeling voor  mensen die depressieve gevoelens hebben.

Met meer inzicht in je eigen manier van denken, voelen en gedrag weet je beter om te gaan met negatieve ervaringen en daardoor krijg je meer grip op je eigen leven.

 

Counseling en hulpverlening

Counseling, oftewel hulpverlening, is een kortdurende vorm van individuele psychische begeleiding. Counseling is gericht op nieuwe ervaringen. Acceptatie dat het leven niet altijd leuk is en dat het mogelijk is om hiervan te leren. Onderdelen van de Acceptatie en Commitment Therapie(ACT) zijn:

  • Een FIT-60 test, waarbij we samen vaststellen hoe flexibel je in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe je omgaat met vervelende gevoelens en gedachten.
  • Gesprekken en oefeningen met metaforen om zicht te krijgen in je manier van functioneren. Dit geeft nieuwe inzichten.
  • Helpen bij het vaststellen van een doel en het uitwerken van een plan om dit doel te bereiken.
  • Samen brainstormen met welke strategieën en acties jij je doel wilt en kunt behalen.
  • Het toetsen van je doel op realiteit en haalbaarheid.

Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je meer grip op je leven. Na counseling is coaching een logische vervolgstap om je te begeleiden bij het eigen maken van deze verandering.

 

Meer weten?

Voor meer informatie, neem contact met mij via de email of het contactformulier.