Haptonomie

Voor wie en wanneer?

Haptonomie zorgt ervoor dat je bewuster bent van waar je mee bezig bent.

Je leert door je zintuigen beter te gebruiken om grenzen te stellen en hiermee stress te reduceren.

 

Haptonomie is een vorm van therapie die leert om onze zintuigen te gebruiken. We leren weer stil te staan bij wat voor ons werkelijk belangrijk is. Leven en niet geleefd worden en het gevoel hebben op een automatische piloot te staan

Onderdelen van de therapie zijn

  • Aandacht in het hier en nu(mindfullness)
  • Leren (aan)voelen door je zintuigen meer te gebruiken.
  • Ademhalingsoefeningen.

De ACT-Therapie, die bij counselen wordt gebruikt, heeft aandacht voor haptonomie in de vorm van mindfulness en gaat over leven bij de dag. Je kunt dingen niet terug draaien en niet 

Voor meer informatie, neem contact met mij of via het contactformulier.